top of page

Om sång och musikalitet

 

Musikalitet är en egenskap som tar sig uttryck i var och en av oss på många sätt, precis som fysisk begåvning. Någon kan till exempel vara bra på att springa men sämre på att klättra, en annan älskar styrketräning men avskyr lagspel osv. Ändå säger vi inte till någon: ”Eftersom det ser så tungt ut när du springer är det nog bäst att du inte alls funderar på att idrotta!”. På samma sätt sjunger en del av oss mycket bra, medan andra har lätt för rytmer och somliga kan dra nytta av sin koordinationsförmåga vid instrumentstudier. Huvudsaken är att var och en har möjlighet att lära sig uttrycka sig genom musiken på ett sätt som känns bra för en själv!

Undersökningar visar att 99 procent av alla treåringar sjunger orent. Sång är en färdighet som man lär sig. Enligt en annan undersökning kan alla lära sig sjunga rent, till och med i vuxen ålder. Det viktiga är en accepterande, kärleksfull, nyfiken och vägledande omgivning. Sången är ett mycket känsligt instrument som kan blockeras för en lång tid av en oförsiktig kommentar.
 

Körsång är ett bra sätt att lära sig sjunga. Vi övar olika tonklanger och tonhöjder genom lek, intervaller och solmisation. När barnen övar tillsammans överförs sångtekniken fysiskt från barn till barn – barnet som sjunger bredvid påverkar nästa barns sätt att sjunga.
 

Var inte orolig om ditt barn inte sjunger rent. Du kan ge positiv respons för lyckade prestationer till exempel genom att säga ”Nu klarade du det där stället bättre än förra gången” eller ”Vad du har lärt dig sjunga högt!” eller ”Vad duktig du är på att lära dig sångtexterna utantill!”.

bottom of page