top of page

Ocarina rf

 

Ocarina rf grundades 2013. Föreningens syfte är att upprätthålla och utveckla intresset för körsång samt att främja och stöda utvecklingen hos musikaliteten. Föreningen samarbetar med Borgå musikinstitut. Via musikinstitutet får eleven en övning i veckan, övningsutrymmen, material samt vår- och julkonserter. Vid sidan av det här ordnar föreningen läger, tävlingsresor, uppträdanden, konsertresor, dräkter och rekvisita för uppträdandena samt annan gemensam verksamhet för körmedlemmarna och deras föräldrar. Föreningen samlar in medel på olika sätt för sin verksamhet.

 

Bli en medlem! 

Verksamhetsperioden 2017-2018 är verksamhets/ medlemsavgiften för körmedlemmar 25 €, den normala medlemsavgiften 10 € och avgiften för stödmedlemmar 52 €. 

Du kan betala avgitet till kontot FI 89 4055 0011 695794. Du hittar anmälningsblanketten här!

bottom of page