top of page

Kom med och sjung!

 

Det är enklast att ansluta sig till kören i början av terminen. De tre första övningarna kan man pröva på hur det känns att sjunga i kör.
 

Kom med, om...

- du tycker om musik och sång

- du tycker om att uppträda, dansa och spela teater

- du vill få nya vänner

 

Du kan komma direkt till körens övningar t.ex. tillsammans med en förälder. Om du kommer ensam eller med en vän, ta med dina föräldrars kontaktinformation (telefon, adress & e-post). Du kan pröva på att vara med i kören ett par gånger avgiftsfritt. Om du bestämmer dig för att fortsätta måste du sedan anmäla dig till musikinstitutets kansli tfn (019) 520 2549.

 

För att komma med i barn- eller ungdomskören måste du sjunga ett sångprov någon gång under de första veckorna. Under sångprovet får du sjunga en sång som du känner till, härma lärarens sång och sjunga kanon med någon i kören.

 

OBS! Pojkar är mycket välkomna till pojkkören och ungdomskören! Man kan komma med i ungdomskören också efter målbrottet.

 

Sjung upp och kom med på en resa i musikens förtjusande värld!
Kom med och sjung och ta med en vän!

 

 

 

Vad behövs på övningarna

På körövningarna bör körmedlemmarna ha med sig sin körmapp (vilken tom mapp som helst går bra; noterna delas ut på övningarna) och skrivredskap. Det är viktigt att körmedlemmarna lär sig hålla ordning på sina noter! Om barnet kommer till övningarna direkt från skolan eller någon annan hobby och mappen inte ryms i väskan kan barnet lämna sin mapp i körens skåp på musikinstitutet. Huvudsaken är att barnet har sin mapp med sig.

 

Barnen får gärna ha ett litet mellanmål med sig, dock helst inte godis, choklad eller banan. På övningarna hålls en liten mellanmålspaus under vilken barnen också får leka med varandra och lära känna varandra bättre

 

Körövningarna

Övningarna börjar alltid med gymnastik, töjning, andningsövningar och röstgymnastik. Därefter sjunger vi upp oss, vilket betyder att vi förstärker sångtekniken på rätt sätt. Därefter går vi över till uppsjungningssånger, vilkas syfte är att förstärka sångtekniken på rätt sätt. Först eftersträvar vi vacker och ren enstämmig sång. Redan från början tränar vi emellertid också på att sjunga flerstämmigt med hjälp av kanonsånger och lätta tvåstämmiga stycken. Småningom går vi vidare till tre- och fyrstämmiga sånger. Rytmövningar, muntlig framställning, drama och gymnastik till musik finns också på programmet. Repertoaren består av körens basrepertoar, som byggs upp efter hand, och av många andra sånger av olika slag som byts ut varje termin (folkvisor, klassisk musik, lätt musik, sånger från andra länder, festsånger). Kören kan också genomföra olika projekt; t.ex. under 2015-2016 kören siktar till vår nya skiva "VUODENAJAT-ÅRSTIDERNA" 
 

Att lämna kören

Alla har sämre och bättre perioder i sina hobbyer. Det är bra att lära barnet att vissa saker ska slutföras, åtminstone till terminens slut. (Det är givetvis också möjligt att sluta mitt i terminen.) Om barnet alltid kommer till körövningarna motvilligt lönar det sig att reda ut vad det beror på. Ibland kan barnet ha för många hobbyer eller så kan någon hobby eller skolan vara så krävande att det är bäst att sluta med någon av hobbyerna. Vi håller kontakt och hoppas att ert barn får en rolig och lärorik tid i Ocarina!

Det är artigast att lämna kören genast då man bestämt sig för det. Meddela alltid körledaren personligen om barnet slutar. Då är saken klar och vi slipper gissa och fundera.

 

bottom of page